đ—œđ—»đ—±đ—Čđ˜€đ˜đ—żđ˜‚đ—°đ˜đ—¶đ—Żđ—čđ—Č 𝗩𝘁đ—Čđ—Čđ—č đ—§đ—Œđ—Č đ—Łđ˜‚đ—»đ—°đ˜đ˜‚đ—żđ—Č-đ—Łđ—żđ—Œđ—Œđ—ł đ—Șđ—Œđ—żđ—ž đ—Šđ—”đ—Œđ—Č𝘀 - 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐍𝐒𝐇𝐎𝐏
đ—œđ—»đ—±đ—Čđ˜€đ˜đ—żđ˜‚đ—°đ˜đ—¶đ—Żđ—čđ—Č 𝗩𝘁đ—Čđ—Čđ—č đ—§đ—Œđ—Č đ—Łđ˜‚đ—»đ—°đ˜đ˜‚đ—żđ—Č-đ—Łđ—żđ—Œđ—Œđ—ł đ—Șđ—Œđ—żđ—ž đ—Šđ—”đ—Œđ—Č𝘀 - 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐍𝐒𝐇𝐎𝐏
đ—œđ—»đ—±đ—Čđ˜€đ˜đ—żđ˜‚đ—°đ˜đ—¶đ—Żđ—čđ—Č 𝗩𝘁đ—Čđ—Čđ—č đ—§đ—Œđ—Č đ—Łđ˜‚đ—»đ—°đ˜đ˜‚đ—żđ—Č-đ—Łđ—żđ—Œđ—Œđ—ł đ—Șđ—Œđ—żđ—ž đ—Šđ—”đ—Œđ—Č𝘀 - 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐍𝐒𝐇𝐎𝐏
đ—œđ—»đ—±đ—Čđ˜€đ˜đ—żđ˜‚đ—°đ˜đ—¶đ—Żđ—čđ—Č 𝗩𝘁đ—Čđ—Čđ—č đ—§đ—Œđ—Č đ—Łđ˜‚đ—»đ—°đ˜đ˜‚đ—żđ—Č-đ—Łđ—żđ—Œđ—Œđ—ł đ—Șđ—Œđ—żđ—ž đ—Šđ—”đ—Œđ—Č𝘀 - 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐍𝐒𝐇𝐎𝐏
đ—œđ—»đ—±đ—Čđ˜€đ˜đ—żđ˜‚đ—°đ˜đ—¶đ—Żđ—čđ—Č 𝗩𝘁đ—Čđ—Čđ—č đ—§đ—Œđ—Č đ—Łđ˜‚đ—»đ—°đ˜đ˜‚đ—żđ—Č-đ—Łđ—żđ—Œđ—Œđ—ł đ—Șđ—Œđ—żđ—ž đ—Šđ—”đ—Œđ—Č𝘀 - 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐍𝐒𝐇𝐎𝐏
đ—œđ—»đ—±đ—Čđ˜€đ˜đ—żđ˜‚đ—°đ˜đ—¶đ—Żđ—čđ—Č 𝗩𝘁đ—Čđ—Čđ—č đ—§đ—Œđ—Č đ—Łđ˜‚đ—»đ—°đ˜đ˜‚đ—żđ—Č-đ—Łđ—żđ—Œđ—Œđ—ł đ—Șđ—Œđ—żđ—ž đ—Šđ—”đ—Œđ—Č𝘀 - 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐍𝐒𝐇𝐎𝐏
 • Load image into Gallery viewer, đ—œđ—»đ—±đ—Čđ˜€đ˜đ—żđ˜‚đ—°đ˜đ—¶đ—Żđ—čđ—Č 𝗩𝘁đ—Čđ—Čđ—č đ—§đ—Œđ—Č đ—Łđ˜‚đ—»đ—°đ˜đ˜‚đ—żđ—Č-đ—Łđ—żđ—Œđ—Œđ—ł đ—Șđ—Œđ—żđ—ž đ—Šđ—”đ—Œđ—Č𝘀 - 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐍𝐒𝐇𝐎𝐏
 • Load image into Gallery viewer, đ—œđ—»đ—±đ—Čđ˜€đ˜đ—żđ˜‚đ—°đ˜đ—¶đ—Żđ—čđ—Č 𝗩𝘁đ—Čđ—Čđ—č đ—§đ—Œđ—Č đ—Łđ˜‚đ—»đ—°đ˜đ˜‚đ—żđ—Č-đ—Łđ—żđ—Œđ—Œđ—ł đ—Șđ—Œđ—żđ—ž đ—Šđ—”đ—Œđ—Č𝘀 - 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐍𝐒𝐇𝐎𝐏
 • Load image into Gallery viewer, đ—œđ—»đ—±đ—Čđ˜€đ˜đ—żđ˜‚đ—°đ˜đ—¶đ—Żđ—čđ—Č 𝗩𝘁đ—Čđ—Čđ—č đ—§đ—Œđ—Č đ—Łđ˜‚đ—»đ—°đ˜đ˜‚đ—żđ—Č-đ—Łđ—żđ—Œđ—Œđ—ł đ—Șđ—Œđ—żđ—ž đ—Šđ—”đ—Œđ—Č𝘀 - 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐍𝐒𝐇𝐎𝐏
 • Load image into Gallery viewer, đ—œđ—»đ—±đ—Čđ˜€đ˜đ—żđ˜‚đ—°đ˜đ—¶đ—Żđ—čđ—Č 𝗩𝘁đ—Čđ—Čđ—č đ—§đ—Œđ—Č đ—Łđ˜‚đ—»đ—°đ˜đ˜‚đ—żđ—Č-đ—Łđ—żđ—Œđ—Œđ—ł đ—Șđ—Œđ—żđ—ž đ—Šđ—”đ—Œđ—Č𝘀 - 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐍𝐒𝐇𝐎𝐏
 • Load image into Gallery viewer, đ—œđ—»đ—±đ—Čđ˜€đ˜đ—żđ˜‚đ—°đ˜đ—¶đ—Żđ—čđ—Č 𝗩𝘁đ—Čđ—Čđ—č đ—§đ—Œđ—Č đ—Łđ˜‚đ—»đ—°đ˜đ˜‚đ—żđ—Č-đ—Łđ—żđ—Œđ—Œđ—ł đ—Șđ—Œđ—żđ—ž đ—Šđ—”đ—Œđ—Č𝘀 - 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐍𝐒𝐇𝐎𝐏
 • Load image into Gallery viewer, đ—œđ—»đ—±đ—Čđ˜€đ˜đ—żđ˜‚đ—°đ˜đ—¶đ—Żđ—čđ—Č 𝗩𝘁đ—Čđ—Čđ—č đ—§đ—Œđ—Č đ—Łđ˜‚đ—»đ—°đ˜đ˜‚đ—żđ—Č-đ—Łđ—żđ—Œđ—Œđ—ł đ—Șđ—Œđ—żđ—ž đ—Šđ—”đ—Œđ—Č𝘀 - 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐍𝐒𝐇𝐎𝐏

đ—œđ—»đ—±đ—Čđ˜€đ˜đ—żđ˜‚đ—°đ˜đ—¶đ—Żđ—čđ—Č 𝗩𝘁đ—Čđ—Čđ—č đ—§đ—Œđ—Č đ—Łđ˜‚đ—»đ—°đ˜đ˜‚đ—żđ—Č-đ—Łđ—żđ—Œđ—Œđ—ł đ—Șđ—Œđ—żđ—ž đ—Šđ—”đ—Œđ—Č𝘀

Regular price
$69.95
Sale price
$69.95
Regular price
$0.00
Sold out
Unit price
per 
Tax included.

𝘍đ˜Ș𝘯𝘱𝘭𝘭đ˜ș 𝘐 đ˜©đ˜ąđ˜·đ˜Š 𝘱 đ˜€đ˜°đ˜źđ˜§đ˜ș đ˜Žđ˜ąđ˜§đ˜Šđ˜”đ˜ș đ˜Žđ˜©đ˜°đ˜Šđ˜Ž 𝘧𝘰𝘳 𝘾𝘰𝘳𝘬. đ˜›đ˜©đ˜Šđ˜ș 𝘱𝘳𝘩 𝘭đ˜Șđ˜šđ˜©đ˜” đ˜ąđ˜Żđ˜„ đ˜€đ˜°đ˜·đ˜Šđ˜łđ˜Ș𝘯𝘹 𝘼đ˜ș 𝘱𝘯𝘬𝘭𝘩. đ˜§đ˜ąđ˜Žđ˜” đ˜Žđ˜©đ˜Șđ˜±đ˜±đ˜Ș𝘯𝘹 đ˜ąđ˜Żđ˜„ đ˜„đ˜Šđ˜­đ˜Șđ˜·đ˜Šđ˜łđ˜ș đ˜”đ˜° đ˜”đ˜©đ˜Š 𝘜𝘚.
⭐⭐⭐⭐⭐
𝘉𝘩𝘯, đŸ‡ș🇾- ✅ 𝘝𝘩𝘳đ˜Ș𝘧đ˜Șđ˜Šđ˜„ đ˜‰đ˜¶đ˜ș𝘩𝘳

Workshop GIF

Â đ—–đ—Œđ—șđ—łđ—Œđ—żđ˜đ—źđ—Żđ—čđ—Č đ—źđ—»đ—± đ—™đ—źđ˜€đ—”đ—¶đ—Œđ—»đ—źđ—Żđ—čđ—Č

No more heavy, clunky tactical boots that leave your feet more worn & torn than the shoes themselves. Get to the tactical field in style with these Steel Toe and Puncture-Resistance Sneakers The all-in-one solution to tactical shoes that provide a perfect blend of comfort, style and protection.

Lightweight, reinforced protection provides everything you need to get the job done without tiring your feet or struggling to walk.

16105967780_157495176

Features

 • Rubber sole
 • MD Rubber soleClear texture design, stable grip on the ground, and non-slip and wear-resistant.
 • Steel Toe Cap ShoesEuropean standard steel head impact resistance of 200J
 • Kevlar MidsoleThis steel toe shoes are made of Kevlar, which is a protective fiber material. It can protect feet from being punctured by sharp objects like nails, steel bar.
 • Ultralight safety shoeIt is like the weight of a pair of running shoes. They can help you to work happily all day without exhausting your feet. With super soft insoles and High elastic sole, your feet are safe and comfortable. Flying knit upper is very soft, Keep your feet comfortable and breathable.
 • A heavy pair really sucks for those tortured by hard working days. These flyknit safety shoes never pose any burden to feet due to the overall lightweight system which includes technically advanced flyknit upper and premium rubber sole.Great for those working on industry, auto manufacturing, construction and machine manufacturing.