Ang "Filibusterismo" (Karugtóng ng Noli Me Tangere) by José Rizal) Just $3

Ang "Filibusterismo" (Karugtóng ng Noli Me Tangere) by José Rizal) Just $3

Prix normal
$3.00
Prix réduit
$3.00
Prix normal
Épuisé
Prix unitaire
par 
Taxes incluses.

Masasapantaha kaagád, na, lihim na nágayuma ñg isáng FILIBUSTERO ang kapisanan ñg mg̃a makapraile at mg̃a laban sa pagkakasulong, upáng, sa pag-alinsunod na waláng malay sa mg̃a udyók ñg kaniláng kalooban, ay makatulong at makapagpalusóg doon sa imbót na íisang bagay ang linalayon: palaganapin ang adhiká ñg FILIBUSTERISMO sa boong bayan at pananaligin ang lahát ñg pilipino na waláng ibáng kaligtasan liban sa humiwaláy sa España.

Ferdinand BLUMENTRITT.